නව ආණ්ඩුවේ ඇමති මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම අද (22) | Colombocall නව ආණ්ඩුවේ ඇමති මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම අද (22) - Colombocall

Hot News

නව ආණ්ඩුවේ ඇමති මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම අද (22)

නව ආණ්ඩුවේ ඇමති මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම අදට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද උදෑසන ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙනු ඇත.

නව ආණ්ඩුව භාරකාර ආණ්ඩුවක් ලෙස මීළඟ මහමැතිවරණය තෙක් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විතව කටයුතු කරනු ඇත.

අමාත්‍යවරුන් ලෙස ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකන් කිහිප දෙනෙකු මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු පත්කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා.