ගාල්ලට ටොනෙඩෝවක් ! නිවාස 17 ක් විනාශයි | Colombocall ගාල්ලට ටොනෙඩෝවක් ! නිවාස 17 ක් විනාශයි - Colombocall

Hot News

ගාල්ලට ටොනෙඩෝවක් ! නිවාස 17 ක් විනාශයි

ටොනේඩෝ තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ගාල්ල වඳුරඹ මැදකීඹිය ප්‍රදේශයේ නිවාස 17කට පමණ අර්ධ හානි සිදුවී තිබෙනවා.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ මේජර් ඉන්දික වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේ මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් පවුල් 20ක පුද්ගලයන් 74 දෙනකු විපතට පත්ව ඇති බවයි.
විපතට පත්වූවන්ට සහන සැලසීම සඳහා ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සමඟ එක්ව පියවර ගෙන තිබෙනවා.