ඩබල් කැබ් සඳහා අය කළ බද්ද ඊයේ (01) දින සිට ඉවත් කරයි | Colombocall ඩබල් කැබ් සඳහා අය කළ බද්ද ඊයේ (01) දින සිට ඉවත් කරයි - Colombocall

Hot News

ඩබල් කැබ් සඳහා අය කළ බද්ද ඊයේ (01) දින සිට ඉවත් කරයි
ද්විත්ව කැබ්රථ හෙවත් ඩබල් කැබ් රථ සදහා අයකළ සුඛෝපභෝගි බද්ද අද (01) සිට ඉවත් වනවා.

ඒ අනුව අද (01) සිට එම බද්ද අය කරන්නේ සුඛෝපභෝගි මෝටර් හා ජීප් රථ වලින් පමණක් බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසන්නෙ.

සුඛෝපභෝගි බද්ද පසුගිය මාර්තු මාසයේ සිටයි කි‍්‍රයාත්මක වුණේ. එම දිනට පසු ණයවර ලිපි විවෘත කර ආනයනය කරනු ලබන සියලු සුඛෝපභෝගි වාහන වලට නව බදු අදාල වනවා.

නව රෙගුලාසි අනුව රුපියල් ලක්ෂ තිස් පහකට වඩා වැඩි වටිනාකමක් ඇති ඩීසල් සහ පෙට‍්‍රල් මෝටර් කාර් සහ ජිප් රථ ආනයනයේ දි සුඛෝපභෝගි බද්ද අයකරන බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙන්නේ.