මොරටු බෝම්බ වල මාධ්‍යට නොදුන් රූප මෙන්න ! -PHOTOS- | Colombocall මොරටු බෝම්බ වල මාධ්‍යට නොදුන් රූප මෙන්න ! -PHOTOS- - Colombocall

Hot News

මොරටු බෝම්බ වල මාධ්‍යට නොදුන් රූප මෙන්න ! -PHOTOS-


මොරටුව, රාවතාවත්ත ප්‍රදේශයේ පාලු ඉඩමක තිබී අත් බෝම්බ 03ක් සොයාගැනීමට විශේෂ කාර්ය බලකාය සමත් වී තිබෙනවා.
එම අත් බෝම්බ 03න් 02ක් අජීවී තත්වයේ පැවති අතර අනෙක් බෝම්බය නිෂ්ක්‍රිය කළ බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය නිවේදනය කළේ.