ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලංකා භූමියෙන් පිටවීමට අධිකරණයෙන් අවසර ඉල්වයි (EXCLUSIVE) | Colombocall ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලංකා භූමියෙන් පිටවීමට අධිකරණයෙන් අවසර ඉල්වයි (EXCLUSIVE) - Colombocall

Hot News

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලංකා භූමියෙන් පිටවීමට අධිකරණයෙන් අවසර ඉල්වයි (EXCLUSIVE)

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යනු ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙකි. ඔහු පිළිබඳ විශේෂ තොරතුරක් වාර්තා වෙනවා. එනම්

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා සිංගප්පූරුව බලා පිටත් වීමට සූදානමින් සිටිනවා.

ඔහුට විරුද්ධව අධිකරණයේ පවතින නඩු හේතුවෙන් ඔහු මේ වනවිට  මෙසේ විදේශගතවීම  සඳහා අධිකරණයේ අවසරය ඉල්වා තිබෙන අතර අධිකරණයෙන් මේවන තෙක් ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නෑ.