බැසිල් රාජපක්ෂ අනුරකුමාරගෙන් දෙවනි මනාපය ඉල්ලලා ! | Colombocall බැසිල් රාජපක්ෂ අනුරකුමාරගෙන් දෙවනි මනාපය ඉල්ලලා ! - Colombocall

Hot News

බැසිල් රාජපක්ෂ අනුරකුමාරගෙන් දෙවනි මනාපය ඉල්ලලා !


බැසිල් රාජපක්ෂ හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පක්ෂ නායකයකු අතර සිදුවු රහසිගත සාකච්ඡාවක තොරතුරු පසු ගියදා එම පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික බිමල් රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා.
මිට මස 4කට පමණ පෙර දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙමින් නොවැම්බර් 16 වෙනිදා පවත්වන ජනාධිපතිවරනයේදි පොදුජන පෙරමුණට ලබා ගත හැකි උපරිම ඡන්ද ප්‍රතිශතය 44% ක් පමණ බවට මෙහෙදී බැසිල් රාජපක්ෂ පෙන්වා දී ඇති අතර එමඟින් රටේ ජනාධිපති වීමට නොහැකි බව පවසා ඇත.
යම් හෙයකින් කිසිඳු ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක් 50% ක් ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට අසමත් වුවහොත් දෙවන මනාපය ගණන් ගැනීමට සිදු වන නිසා මාලිමාවට ඡන්දය භාවිතා කරන ඡන්දය දායකයන්ට සිය දෙවන මනාපය ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සඳහන් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිය හැකිදැයි මෙහිදි බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විමසා ඇත.
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මනාප ක්‍රමය ප්‍රතික්ෂේප කරන නිසා එවැන්නක් තම ඡන්දය දායකයන්ගෙන් ඉල්ලීමට නොහැකි බව පවසා එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කල බව එම පක්ෂයේ ප්‍රකාශ කර සිටියා.