සජිත් ප්‍රේමදාස, ගෝඨාභය රාජපක්ෂට මුහුණට මුහුණ විවාදයකට අභියෝග කරයි ! | Colombocall සජිත් ප්‍රේමදාස, ගෝඨාභය රාජපක්ෂට මුහුණට මුහුණ විවාදයකට අභියෝග කරයි ! - Colombocall

Hot News

සජිත් ප්‍රේමදාස, ගෝඨාභය රාජපක්ෂට මුහුණට මුහුණ විවාදයකට අභියෝග කරයි !
සිය ප්‍රතිපත්ති හා ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳව මුහුණට මුහුණ සජීවී සංවාදයකට පැමිණෙන ලෙස නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂට අභියෝග කර තිබෙනවා.

ශක්තිමත් අපේක්ෂකයෙකු නම් විරුද්ධ පාර්ශවය සමග එක වේදිකාවක විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ අපේක්ෂකයා සමග අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට බියක් නොදැක්විය යුතු බවත් ඔහු පවසනවා.