ගෑස් හිඟය දරුණු තත්වයක් ඇති කරයි ! | Colombocall ගෑස් හිඟය දරුණු තත්වයක් ඇති කරයි ! - Colombocall

Hot News

ගෑස් හිඟය දරුණු තත්වයක් ඇති කරයි !
රටේ පවතින ගැස් හිගයක් සමග ගැස් සමාගම් විසින් ඔවුන් වෙත ගැබෙන ගැස් ප්‍රමාණය ගැස් අලෙවි නියෝජිතයන්ට ඉතා සිමිත ප්‍රමාණයක් පමණක් දෛනිකව බෙදා හැරිමට කටයුතු කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශ වල ගෘහස්ථ ගෑස් මිලට ගැනීමට නොමැති වී තිබෙන බවත් සඳහන්.

මේ අතර වාර්තාකරු පවසන්නේ මේ දිනවල එළඹෙන දිපාවලි උත්සව සමයත් සමග ගෘහස්ථ ගැස් සදහා විශාල ඉල්ලුමක් පවතින නිසා එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව අලුයම සිට ගෑස් මිලදී ගැනීම සඳහා පෝලිම් වල රැඳී සිටින ආකාරය දැකගත වූ බවයි.

ඉල්ලුමට සරිලන ගෑස් සැපයුමක් නොලැබෙන බවත්, ලැබෙන සිමිත ගෘහස්ථ ගැස් සිලින්ඩර් පාරිභෝගිකයන්ට නිකුත් කරන බවත් හැටන් ප්‍රදේශයේ ගැස් අලෙවි නියෝජිතයන් කියා සිටියි. දින කිහිපයක් තිස්සේ ගෘහස්ථ ගැස් සිලින්ඩරයක් මිල දි ගැනිමට ගැස් අලෙවි නියොජිතයන්ගේ වෙලදසැල්වලට පැමිණි බව පාරිභෝගිකයන්  පවසා තිබේ.