ඇල්පිටිය ඡන්දයට සියල්ල සූදානම් | Colombocall ඇල්පිටිය ඡන්දයට සියල්ල සූදානම් - Colombocall

Hot News

ඇල්පිටිය ඡන්දයට සියල්ල සූදානම්


Image result for election 2019 sri lanka


ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීමට අදාළ සියලු කටයුතු මේ වන විට සූදානම් කර ඇති බව ගාල්ල දිස්ති‍්‍රක් තේරීම්භාර නිලධාරීවරයා පවසයි.

ගාල්ල දිස්ති‍්‍රක් තේරීම්භාර නිලධාරීවරයා අද(10) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මේ බව සඳහන් කළ සිටියා.

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 47කදී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව දිස්ති‍්‍රක් තේරීම්භාර නිලධාරීවරයා පැවසීය.

එම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 47 වෙනුවෙන් ප්‍රධාන ගණන් කිරීමේ නිලධාරීන් සහ අනෙකුත් කාර්ය මණ්ඩලය සියලු දෙනා තමන්ට නියමිත ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත ඡන්ද පෙට්ටි සහ අදාළ ලිපි ලේඛන රැගෙන යාම ආරම්භ කර ඇති බව තේරීම්භාර නිලධාරීවරයා සඳහන් කළේය.