ජනතාව පීඩාවට පත් කළ දුම්රිය වර්ජකයින් සියළු දෙනා අනාථ වෙයි ! | Colombocall ජනතාව පීඩාවට පත් කළ දුම්රිය වර්ජකයින් සියළු දෙනා අනාථ වෙයි ! - Colombocall

Hot News

ජනතාව පීඩාවට පත් කළ දුම්රිය වර්ජකයින් සියළු දෙනා අනාථ වෙයි !වර්ජනයේ යෙදෙන දුම්රිය රියදුරු, නියාමකවරු, පාලකවරු සහ ස්ථානාධිපතිවරුන් සේවය අතහැර ගියා සේ සැලකීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව අද (02) තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව නොදන්වා සේවයට නොපැමිණෙන සියලු සේවකයින්ට මෙලෙස සේවය අතහැර ගියා සේ සළකා ලිපි නිකුත් කරන බවයි දෙපාර්ත්මේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් සඳහන් කර සිටියේ.
දුම්රිය වර්ජනයට අදට දින 07කි.