ගෝඨා නිදහස් වුණත් චමල්ගේ ජනාධිපති සටන ස්ථීර වෙයි | Colombocall ගෝඨා නිදහස් වුණත් චමල්ගේ ජනාධිපති සටන ස්ථීර වෙයි - Colombocall

Hot News

ගෝඨා නිදහස් වුණත් චමල්ගේ ජනාධිපති සටන ස්ථීර වෙයි

හිටපු කතානායකවරයෙකු මෙන්ම රාජපක්ෂ පවුලේ වැඩිමහල් සොහොයුරාද වන චමල් රාජපක්ෂ මහතා එළඹෙන ජනාධිපතිවරණය සදහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සංධානයෙන් තරඟ වැදීම සදහා ඇප මුදල් තැන්පත්කර තිබේ.