තව්හිද් ජමාත් ලොක්කාගේ සහය ගෝඨාභයට හිමිවේ ! | Colombocall තව්හිද් ජමාත් ලොක්කාගේ සහය ගෝඨාභයට හිමිවේ ! - Colombocall

Hot News

තව්හිද් ජමාත් ලොක්කාගේ සහය ගෝඨාභයට හිමිවේ !ශ්‍රී ලංකා තව්හිද් ජමාත් සංවිධානයේ සහය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙත ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

පසුගිය සමයක බුදුරජාණන් වහන්සේ මිණීමස් අනුභව කල බව පවසා සිටියේද මෙම තව්හිද්ජමාද් සංවිධානයේ අබ්දුල් රාසික් නැමැත්තායි.