මානසික රෝගීන් බිහිවීම නිසා ෆේස්බුක් ( LIKE) ඉවත් කරයි ! | Colombocall මානසික රෝගීන් බිහිවීම නිසා ෆේස්බුක් ( LIKE) ඉවත් කරයි ! - Colombocall

Hot News

මානසික රෝගීන් බිහිවීම නිසා ෆේස්බුක් ( LIKE) ඉවත් කරයි !Facebook ඉදිරියේදී ඔවුන්ගේ “Likes” feature එක hide කිරීමට අදහස් කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙනවා.
මෙහි අරමුණ වී ඇත්තේ “likes” නිසා පරිශීලකයන් හට වැ‍ළඳෙන මානසික ආතතිය නැතහොත් “Mental stress” අවම කිරීමටයි. මෙමගින් අප ලබාගන්න likes ප්‍රමාණය(number of likes) අපට පමණක් දිස්වන අතර(private) එම likes අනෙක් අයට පෙන්නුම් නොකෙරේ.