සජිත්ගේ දිනන සටනට උපාලි පියසෝමත් එක්වෙයි ! | Colombocall සජිත්ගේ දිනන සටනට උපාලි පියසෝමත් එක්වෙයි ! - Colombocall

Hot News

සජිත්ගේ දිනන සටනට උපාලි පියසෝමත් එක්වෙයි !

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය හැර ගිය පක්‍ෂ කි‍්‍රයාකාරීන් යළි ඒකරාශි කිරීම සදහා හිටපු අමාත්‍ය උපාලි පියසෝම ද එක්ව සිටිනවා.

ඒ සදහා අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාරගේ සභාපතිත්වයෙන් පත් කෙරුණු කමිටුවට තමන්ද සහාය ලබාදෙන බවයි ඔහු සදහන් කළේ.