සිරිසේන මහතාට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීකමක් ලබාදීමේ සූදානමක් ඇති බව දයාසිරි හෙළිකරයි ! | Colombocall සිරිසේන මහතාට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීකමක් ලබාදීමේ සූදානමක් ඇති බව දයාසිරි හෙළිකරයි ! - Colombocall

Hot News

සිරිසේන මහතාට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීකමක් ලබාදීමේ සූදානමක් ඇති බව දයාසිරි හෙළිකරයි !

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්ද්‍රසිරි ගජධීර මහතාගේ අභාවයෙන් පුරප්පාඩු වූ මාතර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ධුරයට මනෝජ් සිරිසේන මහතා නම් කරන බව ද දයාසිරි ජයසේකර මහතා පැවසී ය.

මනෝජ් සිරිසේන මහතා මීට පෙර දකුණු පළාත් ක්‍රීඩා, යෞවන කටයුතු, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු, සමාජ සුබසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, වනිතා කටයුතු හා ගෘහ ආර්ථික ප‍්‍රවර්ධන, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, මිනිස් බල හා රැකීරක්ෂා අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළේ ය.