මහාචාර්යය කාලෝ ෆොන්සේකා සදහටම සමුගනී ! | Colombocall මහාචාර්යය කාලෝ ෆොන්සේකා සදහටම සමුගනී ! - Colombocall

Hot News

මහාචාර්යය කාලෝ ෆොන්සේකා සදහටම සමුගනී !මහාචාර්යය කාලෝ ෆොන්සේකා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

ඒ වන විට එතුමා 86 වන වියේ පසුවූවා. වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරියේදී