කාළගුණ තත්වය නිසා විභාගයට එන්න බැරි ළමයින්ට වෙනත් දිනයක් ලබා දෙයි ! | Colombocall කාළගුණ තත්වය නිසා විභාගයට එන්න බැරි ළමයින්ට වෙනත් දිනයක් ලබා දෙයි ! - Colombocall

Hot News

කාළගුණ තත්වය නිසා විභාගයට එන්න බැරි ළමයින්ට වෙනත් දිනයක් ලබා දෙයි !අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් අද (24) දිනයේ සිට ආරම්භ වන උසස් පෙළ සෞන්දර්ය ප‍්‍රායෝගික පරීක්‍ෂණයට පෙනී සිටීමට නොහැකි වන සිසුන් වෙනුවෙන් වෙනත් දිනයක් ලබාදීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

වර්ෂාව පවතින ප‍්‍රදේශවල සිසුන්ට ගංවතුර හා ප‍්‍රවාහන අපහසුතා හේතුවෙන් විභාගයට පෙනී සිටීමට නොහැකි වේ නම් 1911 අංකටය දැනුම් දෙන ලෙසද මෙහිදී ඉල්ලීමක් කෙරුණා.

එම සිසුන්ට සෞන්දර්ය ප‍්‍රායෝගික පරීක්‍ෂණයට පෙනී සිටීම සඳහා වෙනත් දිනයක් ලබාදෙන බවයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වන සනත් පූජිත මහතා පැවසුවේ.