වත්මන් ආණ්ඩුවෙන් මත්පැන් බලපත්‍ර දීලා නෑ ! | Colombocall වත්මන් ආණ්ඩුවෙන් මත්පැන් බලපත්‍ර දීලා නෑ ! - Colombocall

Hot News

වත්මන් ආණ්ඩුවෙන් මත්පැන් බලපත්‍ර දීලා නෑ !
වත්මන් ආණ්ඩුව කිසිඳු මන්ත්‍රීවරයෙකුට මත්පැන් බලපත්‍ර ලබාදී නොමැති බව සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසනවා.

මත්පැන් බලපත්‍ර ලබාදීම සම්බන්ධව කිසිදු සාකච්ඡාවක් නොපැවති බවයි සභානායකවරයා සඳහන් කළේ.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ජනාධිපතිවරණයට බියවි ආණ්ඩු පක්ෂයට අසත්‍ය චෝදනා ඉදිරිපත් කරන බවත්, එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ජනාධිපතිවරණය ඉතා ඉහළින් ජයග්‍රහණය කරන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

මත්පැන් බලපත්‍ර ලබාගත් මන්ත්‍රිවරුන් සම්බන්ධව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන විසින් විමසා සිටි අවස්ථාවේදී සභානායකවරයා මේ බව කියා සිටියා.