විශ්වවිද්‍යාල තුළින් නවක වදය ඉවත් කිරීමට ගිය මහීල්ට වැඩ වරදී ! | Colombocall විශ්වවිද්‍යාල තුළින් නවක වදය ඉවත් කිරීමට ගිය මහීල්ට වැඩ වරදී ! - Colombocall

Hot News

විශ්වවිද්‍යාල තුළින් නවක වදය ඉවත් කිරීමට ගිය මහීල්ට වැඩ වරදී !
අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු ලෙසට රත්කරව්වේ ජිනරතන හිමි පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අන්තරය දේශපාලන බලපෑම් වලින් ඉවත් කර ස්වාධීන කිරීමට උත්සාහ කළ අන්තරයේ හිටපු කැඳවුම්කරු මහීල් බණ්ඩාර ඉල්ලා අස් වූ පසුවයි.

මහීල් බණ්ඩාර මින්පෙර සඳහන් කළේ අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය දේශපාලන බලපෑම් වලින් ඉවත් කළ යුතු බවටයි. නවකවදය වැනි ගෝත්‍රීක ක්‍රියා මෙරට රජයේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියෙන් ඉවත් කළ යුතු බවටත් ඔහු පෙන්වා දුන්නා.

ඒ සමගම අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ බලය රඳවාගෙන සිටි පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය දැඩි ලෙස කලබල වූ අතර, සිය දේශපාලන බලය හා නවකවදය වැනි ක්‍රියා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියෙන් ඉවත් කිරීමට දැඩි ලෙස විරුද්ධ වූ ඔවුන් අන්තරය තුල මහීල් බණ්ඩාරට එරෙහිව විශාල පීඩනයක් ලබා දුන්නා.

මහීල් බණ්ඩාර අන්තරයෙන් ඉල්ලා අස් වී නවකැඳවුම්කරුවෙකු අන්තරයට පත් කර ඇත්තේ ඒ අනුවයි.

මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන මහීල් බණ්ඩාර පවසන්නේ තමන් උත්සාහ කළේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාල ජාත්‍යන්තර මට්ට්මට ප්‍රමිතිකරණය කිරීමට තමන් උත්සාහ කළ බවත්, නමුත් අන්තරය සිය හස්තයට ගෙන සිටි දේශපාලන කල්ලි වලට අවශ්‍ය අන්තරය සිය අවශ්‍යතාවලට කඩේ යැවීමට පමණක් බවයි.

මහීල් බණ්ඩාර දක්වන අදහස් පහතින්,