මංගල ගමන බෙලිඅත්තට ගිය කෝච්චියේ වැසිකිළියේ කොටසක් සොරකම් කරලා ! | Colombocall මංගල ගමන බෙලිඅත්තට ගිය කෝච්චියේ වැසිකිළියේ කොටසක් සොරකම් කරලා ! - Colombocall

Hot News

මංගල ගමන බෙලිඅත්තට ගිය කෝච්චියේ වැසිකිළියේ කොටසක් සොරකම් කරලා !


සිය මංගල ගමන ඊයේ දවසේ ආරම්භ කල නව දක්ෂිණ අධිවේගි දුම්රිය සිය ගමනාන්තය කරා ලගා වීමේදී දුම්රියේ වැසිකිළියක තිබු ජල විදින උපකරණයක් කිසියම් පුද්ගලයකු විසින් සොරකම් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.
වායු සමනය කළ මැදිරිවලින් සමන්විත මෙම දුම්රිය ඉන්දියාවෙන් ආනයන කරන ලද අතර එය S 13 එන්ජිමකින් සමන්විත වේ.
පස්වරු 3ට මරදාන දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගමන් අරඹා පස්වරු 6.15ට පමණ බෙලි අත්ත දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණෙන අතරතුරදී තුන් වන පන්තියේ වසිඉලියක මෙම සොර කම සිදු කර ඇති බවටයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ.