ජනාධිපතිවරණයට දින නියම වෙයි. ගැසට් එක අද රාත්‍රියේ ! | Colombocall ජනාධිපතිවරණයට දින නියම වෙයි. ගැසට් එක අද රාත්‍රියේ ! - Colombocall

Hot News

ජනාධිපතිවරණයට දින නියම වෙයි. ගැසට් එක අද රාත්‍රියේ !


ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ නව ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත්කර ගැනීමේ මැතිවරණය නොවැම්බර් මස 16 වනදා පැවැත්වෙන බව වාර්තා වනවා.

ඊට අදාළ ගැසට් පත්‍රය අද රාත්‍රියේ නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

ජනාධිපතිවරණයට නාමයෝජනා භාර ගැනීම ඔක්තෝම්බර් මස 7 වනදා සිදුවනු ඇතැයි අනාවරණය වී තිබේ.