ජවනිකා අවසන් ! නාගානන්ද සහ පල්ලෙවත්ත වෙනත් අයෙකුට සහයෝගය ලබාදීමට තීරණය කරයි (PHOTOS) | Colombocall ජවනිකා අවසන් ! නාගානන්ද සහ පල්ලෙවත්ත වෙනත් අයෙකුට සහයෝගය ලබාදීමට තීරණය කරයි (PHOTOS) - Colombocall

Hot News

ජවනිකා අවසන් ! නාගානන්ද සහ පල්ලෙවත්ත වෙනත් අයෙකුට සහයෝගය ලබාදීමට තීරණය කරයි (PHOTOS)
2020 ජනාධිපතිවරණයට තරග කිරීමට සුදානම්ව සිටි අපේක්ෂකයින් දෙදෙනෙකු වන ආචාර්ය රොහාන් පල්ලෙවත්ත සහ නීතිඥ නාගනන්ද කොඩිතුවක්කු සන්ධානගතව තිබෙනවා.

ඔවුන් දෙදෙනා එක් ජාතික අපේක්ෂකයෙකුට සහාය දෙන බවට ප්‍රතිඥා දෙමින් ජාතික විකල්ප සන්ධානයට එක්ව ඇති බව සඳහන්.

ඒ අනුව සංවිධාන150 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කරන සංගම් 35කට අධික සංඛ්‍යාවක් විකල්ප බලවේගයන්ගෙන් එක් ජාතික අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කිරීමට ඒකමතිකව එකඟ වී තිබෙනවා.

විකල්ප බලවේගයන්ගේ ජාතික සන්ධානය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම අගෝස්තු 22 වනදා සිදුකෙරෙනු ඇති.