නව අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙක් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි | Colombocall නව අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙක් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි - Colombocall

Hot News

නව අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙක් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි
නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ අද පෙරවරුවේ දිවුරුම් දුන්නා.

අනෝමා ගමගේ මහත්මිය දිවුරුම් දෙනු ලැබුවේ, ඛණිජ තෙල් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලෙසයි.

නගර සලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ලකී ජයවර්ධන මහතා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේදී අද දිවුරුම් දුන්නේ ය.