මුස්ලිම් ජනතා බලය පෙන්වීමට හිස්බුල්ලා ජනාධිපතිවරණයට ! | Colombocall මුස්ලිම් ජනතා බලය පෙන්වීමට හිස්බුල්ලා ජනාධිපතිවරණයට ! - Colombocall

Hot News

මුස්ලිම් ජනතා බලය පෙන්වීමට හිස්බුල්ලා ජනාධිපතිවරණයට !
මෙරට මුස්ලිම් ජනතාවගේ දේශපාලන බලය පෙන්වීමේ අරමුණින් නැගෙනහිට හිටපු ආණ්ඩුකාර එම්. එල්. ඒ. එම් හිස්බුල්ලා ජනපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමේ සුදානමක් පිළිබඳව වාර්තා වේ.

නැඟෙනහිර පළාතේ ජනතාවත් මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ මෙන්ම සිවිල් සංවිධාන රැසකුත් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන්නැයි තමන්ගෙන් ඉල්ලීම් කර ඇති බවද හිස්බුල්ලා මාධ්‍යයට සඳහන් කර තිබේ.

මුස්ලිම් ජනතාවගේ අයිතීන් දිනා ගැනීමත්, ඔවුන්ගේ දේශපාලන බලය පෙන්වීමත් හිස්බුල්ලාගේ සැලසුම වී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වන හිටපු නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාරවරයා පවසන්නේ

“ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් දෙදෙනකුට වැඩි පිරිසක් තරග කිරීමේදී ඒ එක් අපේක්ෂකයකුටවත් සියයට පනහකට වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වෙනවා. අද පවතින්නේ එවැනි තත්ත්වයක්. එවැනි තත්ත්වයකදී මුස්ලිම් ජනාධිපති අපේක්ෂකයකු ඉදිරිපත් කිරීම වැදගත්.

එම මුස්ලිම් ජනාධිපති අපේක්ෂකයා විශාල මනාප සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත යුතු වන අතර ඉන්පසු ඔහු වැඩිම මනාප සංඛ්‍යාවක් ලබාසිටින ජනාධිපති අපේක්ෂකයා හා සාකච්ඡා පැවැත්විය යුතුයි. එකී ජනාධිපති අපේක්ෂකයාට සහාය ලබාදී මේ රටේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ ආරක්ෂාව එමඟින් තහවුරු කළ යුතුයි.

මුස්ලිම් ජනාධිපති අපේක්ෂකයකු ඉදිරිපත් කළහොත් එමඟින් ඇති විය හැකි යහපත්, අයහපත් තත්ත්වයන් පිළිබඳව අප මේ වනවිට දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටිනවා. සමාලෝචනය කරමින් සිටිනවා. එහෙත් කවුරුන් ඉදිරිපත් කළ යුතුද යන්න පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් ගෙන නැහැ. එය ඒ අවස්ථාවේ තීරණය කරනවා.” යනුවෙනි.