මතුගම – කොළඹ සුඛෝපබෝගී බස් රථ සේවකයෝ අද වැඩවර්ජනයක ! | Colombocall මතුගම – කොළඹ සුඛෝපබෝගී බස් රථ සේවකයෝ අද වැඩවර්ජනයක ! - Colombocall

Hot News

මතුගම – කොළඹ සුඛෝපබෝගී බස් රථ සේවකයෝ අද වැඩවර්ජනයක !


මාර්ග අංක 430 මතුගම – කොළඹ සුඛෝපබෝගී බස් රථ සේවකයෝ අද වැඩවර්ජනයක නිරත වෙනවා.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ, අධිවේගී මාර්ග හරහා මතුගම සිට කොළඹ දක්වා ධාවනය වන බස් රථ සේවකයින් ද වර්ජනයට එක්ව සිටින බවයි.

අත්තනෝමතික ලෙස බස් රථ සඳහා අධිවේගී මාර්ගයේ ධාවනය කිරීමට අවසර දීම වැඩ වර්ජනයට හේතුවී තිබේ.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ ඒ හේතුවෙන් තමන් දැඩි අපහසුතාවට ලක්ව සිටින බවයි.

අද උදෑසන පටන් මෙම වැඩවර්ජනය ක්‍රියාත්මකයි.