තේරීම්කාරක සභාවට මෛත්‍රී ගෙන්වන්න ලිපියක් යවලා! | Colombocall තේරීම්කාරක සභාවට මෛත්‍රී ගෙන්වන්න ලිපියක් යවලා! - Colombocall

Hot News

තේරීම්කාරක සභාවට මෛත්‍රී ගෙන්වන්න ලිපියක් යවලා!


පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව සොයා බලන විශේෂ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබාදීමට පැමිණෙන්නැයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත දැනුම් දීමේ ලිපිය එම කාරක සභාව විසින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත යොමු කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙම මස 20, 21, 22 හා 23 යන දිනවලින් එක් දිනකදී කමිටුව හමුවට පැමිණිය හැකි බව ද තෝරා ගනු ලබන දිනය ආපසු දැනුම් දෙන ලෙස ද ලිපියේ දක්වා ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

ජනපතිවරයා මෙම ලිපියට දක්වන ප්‍රතිචාර අනුව කාරක සභාව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නියමිත බවද ජනපතිවරයා සාක්ෂි ලබා දීමට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණෙන්නැයි කීවොත් ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට නියමිත බවද දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයා බැලීමට ජනපතිවරයා විසින් පත් කළ විශේෂ ජනපති කොමිසමේ සාමාජිකයන් තිදෙනාට ද ලබන 22 දා සාක්ෂි ලබාදීමට පැමිණෙන්නැයි කාරක සභාව දැනුම් දී තිබේ. එසේ වුව ද ජනපතිවරයා කාරක සභාව හමුවට පැමිණෙන දිනය අනුව ජනාධිපති කොමිසමේ නිලධාරීන් තිදෙනාගේ සාක්ෂි ලබා දීමේ දිනය වෙනස් වීමට ඉඩ ඇති බවද වාර්තා වේ.