"ගෝඨා එය ඔබටත් එසේ විය යුතුයි" ! 2020 ජනාධිපති අපේක්ෂකයාට මහින්ද කියූ කතාව | Colombocall "ගෝඨා එය ඔබටත් එසේ විය යුතුයි" ! 2020 ජනාධිපති අපේක්ෂකයාට මහින්ද කියූ කතාව - Colombocall

Hot News

"ගෝඨා එය ඔබටත් එසේ විය යුතුයි" ! 2020 ජනාධිපති අපේක්ෂකයාට මහින්ද කියූ කතාව

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනපති අපේක්ෂකයා ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රකාශ කර තිබුණේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නම සම්මත නොවී වෙනත් අයෙක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් යෝජනා කරනු ඇති බවයි.

කෙසේ නමුත්  මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ "මට පලමුවත් රට දෙවනුවත් රට තෙවනුවත් රට ගෝඨා එය ඔබටත් එසේ විය යුතුයි" යන්නයි