"ෆුල්ෆේස් දාලා ගියාම හිරේ දානවද? නැද්ද ? " දෙපාර්ශවයම කියන දේ මෙන්න ! | Colombocall "ෆුල්ෆේස් දාලා ගියාම හිරේ දානවද? නැද්ද ? " දෙපාර්ශවයම කියන දේ මෙන්න ! - Colombocall

Hot News

"ෆුල්ෆේස් දාලා ගියාම හිරේ දානවද? නැද්ද ? " දෙපාර්ශවයම කියන දේ මෙන්න !
ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් පැළඳ ධාවනයේ යෙදෙන යතුරුපැදිකරුවන් හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ අත්අඩංගුවට ගත හැකි බව නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා දැනුම්දී තිබේ.

ඒ වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමිනි.

එම ලිපිය යොමුකර ඇත්තේ ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් සම්බන්ධයෙන් පවතින නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳව වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා, නීතිපතිවරයාගෙන් කළ විමසීමකට ප්‍රතිචාර ලෙසයි.

නමුත් සමස්ථ ලංකා යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය ලිපියක් මාර්ගගෙන් යතුරුප්පැදිකරුවන් වෙත මෙම නීතිය ලිහිල්වන ආකාරය පැහැදිකි කර තිබෙනවා. එය පහළින් නරඹන්න