දරු දැරියන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සොයා බැලීමට මහින්ද පාසල් යයි ! (PHOTOS) | Colombocall දරු දැරියන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සොයා බැලීමට මහින්ද පාසල් යයි ! (PHOTOS) - Colombocall

Hot News

දරු දැරියන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සොයා බැලීමට මහින්ද පාසල් යයි ! (PHOTOS)

පසුගිය අප්‍රේල් 21 වනදා සිදුවූ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව කල් දැමූ පාසල් ආරම්භයත් සමඟ පැමිණි සිසුන්ගේ විශාල අඩුවක් දක්නට ලැබුණා.
රටේ පැවති අනාරක්ෂිත තත්වය හේතුවෙන් ළමුන් පාසල් එවීමට දෙමාපියන් කටයුතු කර තිබුණේ නැහැ.
නමුත් අද (21) දිනයේ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරනු පිණිස සෑම නියෝජිතයකුම තමන්ට අයත් ආසනයේ පිහිටි පාසල් වලට යන ලෙසයි.
ඒ අනුව විපක්ෂ නායකවරයා ද අද උදෑසන රාජකීය විද්‍යාලය, විශාකා විද්‍යාලය ඇතුළු පාසල් කිහිපයකට ගොස් තිබෙනවා.