රිෂාඩ් ට එරෙහිව දුන්නු විශ්වාසභංගය මෙන්න ! සියල්ල මෙතනින් (PHOTOS) | Colombocall රිෂාඩ් ට එරෙහිව දුන්නු විශ්වාසභංගය මෙන්න ! සියල්ල මෙතනින් (PHOTOS) - Colombocall

Hot News

රිෂාඩ් ට එරෙහිව දුන්නු විශ්වාසභංගය මෙන්න ! සියල්ල මෙතනින් (PHOTOS)අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුර්දීන්ට එරෙහිව චෝදනා ගණනාවකින් යුත් විශ්වාසභංග යෝජනාව කථානායකවරයා වෙත භාරදී ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

ඒ සඳහා මන්ත්‍රිවරු 66 දෙනෙකු පක්ෂ බව සඳහන් කර තිබෙනවා.