මුදල් අමාත්‍යංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂකගේ නිවසේ තිබී උණ්ඩ තොගයක් සොයා ගනී ! | Colombocall මුදල් අමාත්‍යංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂකගේ නිවසේ තිබී උණ්ඩ තොගයක් සොයා ගනී ! - Colombocall

Hot News

මුදල් අමාත්‍යංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂකගේ නිවසේ තිබී උණ්ඩ තොගයක් සොයා ගනී !

මුදල් අමාත්‍යංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ මොහොමඩ් අලි හසන් නැමැත්තාගේ නිවසේ තිබී බෝර 12 ගිනි අවි සඳහා යොදන ජීව උණ්ඩ 93ක් සමඟ ඔහු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලීසිය පවසනවා.

මල්වත්ත, මල්වානේ පිහිටි ඔහුගේ නිවස පරීක්ෂා කිරීමේදී මේවා සොයාගෙන තිබෙනවා.

යුද හමුදාව සහ පොලීසිය ඒකාබද්ධව බියගම පොලිස් වසමේ සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදුකර ඇති අතර සැකකරු මේ වන විට බියගම පොලීසියේ රඳවා ප්‍රශ්න කිරීම් සිදුකරනු ලබනවා.