නව අමාත්‍යවරු තිදෙනෙක් පත් කරයි ! | Colombocall නව අමාත්‍යවරු තිදෙනෙක් පත් කරයි ! - Colombocall

Hot News

නව අමාත්‍යවරු තිදෙනෙක් පත් කරයි !
ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේදි අද (29දා) නව අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් පෙරවරුවේදී දිවුරුම් දී තිබේ.

රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර – රාජ්‍ය පරිපාලන, ආපදා කළමනාකරණ හා ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු

පී හැරිසන් – කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාර්මාර්ග හා ධීවර හා ජල සම්පත් සංවර්ධන

වසන්ත සේනානායක – විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය

මෙහිදී පී හැරිසන් මහතා යටතේ තිබී ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු විෂය අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා වෙත පවරා තිබේ.