තව්හිද් මුදල් සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පති කියන විස්තරය මෙන්න ! | Colombocall තව්හිද් මුදල් සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පති කියන විස්තරය මෙන්න ! - Colombocall

Hot News

තව්හිද් මුදල් සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පති කියන විස්තරය මෙන්න !
තවුහීත් ජමාත්ත්‍රස්ත සංවිධානය සමඟ සම්බන්ධකම් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන්  අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තවේ හා ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන කොට්ඨසයේ  අත්අඩංගුවේ පසුවන සැකකරුවන්ට අයත් බැංකු ගිණුම් 41 කගේ මෙහෙයුම් කටයුතු මේ වන විට තහනම් කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර සදහන් කර සිටිනවා.

මෙම බැංකු ගිණුම්වල රුපියල් මිලියන 134ක  මුදලක් තිබී ඇති බවට අනාවරණය කරගෙන ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සදහන් කර සිටියේ.

 මෙම ගිණුම්වලට අමතරව සැකකරුවන් සතුව තිබූ රුපියල් මිලියන 14 ක පමණ මුදලක්ද  අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සොයාගෙන සිය භාරයට ගෙන ඇති බවයි ඔහු සදහන් කළා.

මෙම  මුදලට අමතරව මෙම සැකකරුවන් සතුව ඇති රුපියල් බිලියන 7 ක වෙනත් වත්කම් සම්බන්ධයෙන් ද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ.