"රට සම්පූර්ණයෙන්ම සමකාමී නිසා ඇඳිරිනීතිය පනවන්නේ නෑ" රුවන් ගුණසේකර | Colombocall "රට සම්පූර්ණයෙන්ම සමකාමී නිසා ඇඳිරිනීතිය පනවන්නේ නෑ" රුවන් ගුණසේකර - Colombocall

Hot News

"රට සම්පූර්ණයෙන්ම සමකාමී නිසා ඇඳිරිනීතිය පනවන්නේ නෑ" රුවන් ගුණසේකරරට තුළ පවතින සාමකාමී වාතාවරණය හේතුවෙන් අද දින දිවයිනේ කිසිදු ප්‍රදේශයක පොලිස් ඇදිරි නීතිය පැනවීමක් සිදුනොකරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර පවසනවා.