අන්තවාදීන් පරාජය කිරීමට මුස්ලිම්වරුන් පෙරට ආ යුතුයි ! | Colombocall අන්තවාදීන් පරාජය කිරීමට මුස්ලිම්වරුන් පෙරට ආ යුතුයි ! - Colombocall

Hot News

අන්තවාදීන් පරාජය කිරීමට මුස්ලිම්වරුන් පෙරට ආ යුතුයි !
අන්තවාදය විනාශ කිරීමට මුස්ලිම් සමාජයද පෙරට ආ යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  අනුර කුමාර දිසානායක පවසනවා.

ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කරන්නේ "දැන් ජනප්‍රියතම දේශපාලනය...එක පසෙකින් සිංහල ජාතිවාදය...සිංහල ජනතාව ඇතුළේ ජනප්‍රියතම දේශපාලනය බවට පත්වෙමින් තියෙනවා.. ඒකට පොරයක් තියෙනවා දැන්. දෙමළ ප්‍රජාව ඇතුළේ ජනප්‍රියම දේශපාලනයත් දෙමළ ජාතිවාදය. මුස්ලිම් ප්‍රජාව ඇතුලේ මුස්ලිම් ජාතිවාදය ඔවුන්ගේ ජනප්‍රියතම දේශපාලනය වෙලා. අද මේ සෑම ජනකොටසක් අතරෙම ජනප්‍රියම දේශපාලනය බවට පත්වෙමින් තියෙන්නේ..ජාතිවාදය. එක් අන්තවාදයක් පරාජය කළ හැකි වන්නේ තවත් අන්තවාදයක් පෝෂණය කිරීමෙන් නොවේ. සමහර මන්ත්‍රිවරුන්ගේ හැසිරීම්..ප්‍රකාශ අපි දකිනවා. ඔවුන් උමතු කුරිරු සතුටක් ලබනවා. ඇයි...තමන් නියෝජනය කරන දේශපාලනයට අන්තවාදී කෝණයකින් ජයග්‍රහණය කරා  යන්න පුළුවන් කියලා. " යනුවෙනි.