පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ කිසිවෙකු ආරක්ෂා කරන්නෙ නෑ ! | Colombocall පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ කිසිවෙකු ආරක්ෂා කරන්නෙ නෑ ! - Colombocall

Hot News

පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ කිසිවෙකු ආරක්ෂා කරන්නෙ නෑ !

පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ කිසිඳු පුද්ගලයෙකු ආරක්ෂා නොකරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ගාල්ල නියාගම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීමේ අවස්ථාවකට එක්වෙමින්.