රයන් නිදහස් කරයි ! මෙන්න ඇත්තටම සිදුවුණු විස්තරේ | Colombocall රයන් නිදහස් කරයි ! මෙන්න ඇත්තටම සිදුවුණු විස්තරේ - Colombocall

Hot News

රයන් නිදහස් කරයි ! මෙන්න ඇත්තටම සිදුවුණු විස්තරේ


රංගන ශිල්පී රයන් වැන්රොයන්ට අධිකරණයෙන් දඩ මුදලකට යටත් කර මුදා හැරීමට නියෝග කර තිබෙනවා.

ගංජා ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනාවකට රංගන ශිල්පී රයන් වැන්රොයන් මෙලෙස බන්ධනාගාර ගත කර තිබුණා.

ඒ අනුව ඔහුව රුපියල් හාරදහසක දඩ මුදලකට යටත්ව මුදා හැරීමටයි මාතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද (09) නියෝග කර ඇත්තේ.