ලංකාවට සල්ලි හොයාගන්න චීනයෙන් සිගරට් ගෙන්වයි | Colombocall ලංකාවට සල්ලි හොයාගන්න චීනයෙන් සිගරට් ගෙන්වයි - Colombocall

Hot News

ලංකාවට සල්ලි හොයාගන්න චීනයෙන් සිගරට් ගෙන්වයි


චීනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට දුම්වැටි ගෙන්වීමට සුදානම් බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පවසනවා. ඊයේ දින පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසූවා.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටි අතර නිල නොවන මට්ටමින් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එන සිගරට් නිල මට්ටමෙන් ගෙන්වීම හරහා රජයට ආදායමක් ලබා ගැනීම සිගරට් ආනයනය කිරීමේ අරමුණ බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවසූවා.

දැනට ශ්‍රී ලංකාව තුළ චීන කම්කරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිටින බවත් ඔවුන් විශාල වශයෙන් දුම්පානය කරනු ලබන බවත් මුදල් අමාත්‍යවරයා මෙහිදි කියා සිටියා.

එනමුත් ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සිගරට් සඳහා කැමැත්තක් නොදක්වන බවත්, ඔවුන් වැඩි වශයෙන් පෙළඹී ඇත්තේ චීනයෙන් ගෙන්වන සිගරට් පානය කිරීම සඳහා පමණක් බවත්, ඒ හේතුවෙන් මෙලෙසින් චීනයෙන් දුම්වැටි ආනයනය කරන බව මුදල් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසූවා.