මුහුණු වැසීම තහනම් කරමින් ගැසූ ගැසට් නිවේදනයට තව්හිද් ජමාත් සංවිධානය වෙනසක් ඉල්ලයි ! | Colombocall මුහුණු වැසීම තහනම් කරමින් ගැසූ ගැසට් නිවේදනයට තව්හිද් ජමාත් සංවිධානය වෙනසක් ඉල්ලයි ! - Colombocall

Hot News

මුහුණු වැසීම තහනම් කරමින් ගැසූ ගැසට් නිවේදනයට තව්හිද් ජමාත් සංවිධානය වෙනසක් ඉල්ලයි !

මුහුණ ආවරණය වන පරිදි ඇදුම් ඇදීම තහනම් කරමින් ඉකුත්දා නිකුත් කෙරුණු ගැසට් නිවේදනයේ සංශෝධනයක් සිදුවිය යුතු බව සිලෝන් තව්හිද් ජමාත් සංවිධානය පවසනවා.
එහි ලේකම් අබ්දුල් රාසික් පෙන්වා දුන්නේ මුහුණ ආවරණය වන පරිදි ඇදුම් ඇදීම ඉස්ලාම් දහමටද පටහැනි බවයි.
 එහෙත් අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ යොදා ඇති අර්ථ දැක්වීම පටලැවිලි සහගත බව ඔහු පැවසුවා.