අත් අඩංගුවට ගත් ඇතැම් පුද්ගලයින් නිදහස් කරන්න්නැයි දේශපාලන අධිකාරියෙන් නියෝග ! ඇමති කෙරුවාව මෙන්න | Colombocall අත් අඩංගුවට ගත් ඇතැම් පුද්ගලයින් නිදහස් කරන්න්නැයි දේශපාලන අධිකාරියෙන් නියෝග ! ඇමති කෙරුවාව මෙන්න - Colombocall

Hot News

අත් අඩංගුවට ගත් ඇතැම් පුද්ගලයින් නිදහස් කරන්න්නැයි දේශපාලන අධිකාරියෙන් නියෝග ! ඇමති කෙරුවාව මෙන්න
රට පුරා මේ දිනවල කෙරෙන සෝදිසි මෙහෙයුම්වලදී අත්අඩංගුවට ගැනෙණ ඇතැම් පුද්ගලයින් මුදා ගැනීම සඳහා පොලීසියට සහ හමුදාවන්ට දේශපාලන බලපෑම් සිදු කෙරෙන බව  වාර්තා වනවා.

පොලීසියට සහ හමුදාවන්ට මෙලෙස බලපෑම් කරන්නන් අතර අමාත්‍යවරුන් ද කිහිපදෙනෙකු සිටින බවයි වාර්තා වුණේ. මෙම දේශපාලන බලපෑම් නිසා විමර්ශනවලට අවහිරතා සිදුවන බවද පැවසෙනවා.

කෙසේවෙතත් පොලීසිය සහ හමුදාව දේශපාලන බලපැම් නොසලකා විමර්ශන සිදු කරන බවයි  වැඩිදුරටත් වාර්තා වුණේ.