සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදුවූ සත් ක්‍රියාවක් ! "ලසිත් මාලිංග" උදව් කර නිහඬ වෙයි. පින්තූරයකටවත් නෑ | Colombocall සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදුවූ සත් ක්‍රියාවක් ! "ලසිත් මාලිංග" උදව් කර නිහඬ වෙයි. පින්තූරයකටවත් නෑ - Colombocall

Hot News

සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදුවූ සත් ක්‍රියාවක් ! "ලසිත් මාලිංග" උදව් කර නිහඬ වෙයි. පින්තූරයකටවත් නෑ


අම්පිටියේ සුමනරතන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඉල්ලීමකට ඇහුම් කන් දී වටිනා ට්‍රැක්ටරයක් හා නගුල් කට්ටලයක් ඇතුළු ලක්ෂ 27 ක් වටිනා කෘෂි උපකරණ කට්ටලයක් ලබා දීමට  ලෝකප්‍රසිද්ධ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ලසිත් මාලිංග ක්‍රියාකර තිබෙනවා.

මුස්ලිම් අන්තවාදීන් බොහොමයක් ගැවසෙන ප්‍රදේශයක  තනිව පන්සලක් හා ගම්වාසීන් රැකබලාගනිමින් වැඩවසන බව ඉරාජ් වීරරත්න සමඟ සුමනරතන ස්වාමීන් වහන්සේ  ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු සමාජ මාධ්‍ය හරහා මේ පිළිබඳ කරුණු රාශියක් අනාවරණය කර ගෙන ලසිත් මාලිංග මෙම සත් ක්‍රියාව සිදු කර තිබෙනවා.

 එම අවස්ථාවේ පින්තූර කිහිපයක් පහළින් නරඹන්න