රාමසාන් උපවාස කාලය ආරම්භ වෙයි ! පල්ලි වල ශබ්දවාහිනී අඩු කරන්න යැයි නීති ! | Colombocall රාමසාන් උපවාස කාලය ආරම්භ වෙයි ! පල්ලි වල ශබ්දවාහිනී අඩු කරන්න යැයි නීති ! - Colombocall

Hot News

රාමසාන් උපවාස කාලය ආරම්භ වෙයි ! පල්ලි වල ශබ්දවාහිනී අඩු කරන්න යැයි නීති !

රාමසාන් උපවාස කාලය ඊයේ (06) රාත්‍රියෙන් ආරම්භ කෙරුණා.

ඒ අනුව මසක් පුරා එනම් ජුනි මස 04 වැනිදා දක්වා මෙම උපවාස කාලය පවතිනු ඇති.

එම කාලයේ මුස්ලිම් පල්ලි තුළ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර භාවිතයේදී හඬ අඩු කර භාවිතා කරන ලෙසද මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දී තිබෙනවා.

පිටතට අධික ලෙස ශබ්දය නෑසෙන ලෙස ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර පල්ලි තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස දැනුම් දුන් බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ එම්. ආර්. එම්. මලික්  කියා සිටියේ.

මේ අතර රාත්‍රි කාලයේදී වන්දනාමාන කටයුතුවලදී කාන්තාවන්ට එම ගෙවල්වලම වතාවත් සිදු කිරීමට උපදෙස් දෙන ලෙසත් සියලුම මුස්ලිම් පල්ලිවල භාරකාරවරුන්ට සහ මවුලවිවරුන්ට දැනුම් දීමක්ද සිදු කර තිබෙනවා.