විදෙස් සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම සාමාන්‍ය අතට හැරෙමින් පවතිනවා | Colombocall විදෙස් සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම සාමාන්‍ය අතට හැරෙමින් පවතිනවා - Colombocall

Hot News

විදෙස් සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම සාමාන්‍ය අතට හැරෙමින් පවතිනවා
රට තුළ ආරක්‍ෂාව තහවුරුවීමත් සමග විදෙස් සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් ඇතැයි ශ්‍රී  ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය පවසනවා.

එහි සභාපති කිෂූ ගෝමස් පැවසූවේ පාස්කු ඉරිදා එල්ල  වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු සිදු කෙරුණු ආරක්‍ෂක ක්‍රියාන්විතවලින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්‍ෂාව තහවුරු වූ බවට විදෙස් සංචාරකයින් තුළ විශ්වාසයක් ගොඩනැගී ඇති බව මින් සනාථ වන බවයි.

ශ්‍රී  ලංකාවට විදෙස් සංචාරකයින් ගෙන්වා ගැනීම සදහා මීට පෙර දියත් කිරීමට නියමිතව තිබූ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආරක්‍ෂක අංශවල නිර්දේශ ලැබෙන තෙක් සිටින බවයි මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණේ.