සංගාට සභාපති පුටුවක් හිමිවේ ! බ්‍රිතාන්‍යයකු නොවන ලොව පලමුවැන්නා | Colombocall සංගාට සභාපති පුටුවක් හිමිවේ ! බ්‍රිතාන්‍යයකු නොවන ලොව පලමුවැන්නා - Colombocall

Hot News

සංගාට සභාපති පුටුවක් හිමිවේ ! බ්‍රිතාන්‍යයකු නොවන ලොව පලමුවැන්නා






මෙල්බර්න් ක්‍රිකට් සමාජයේ බ්‍රිතාන්‍යය ජාතිකයෙකු නොවන පළමු සභාපතිවරයා ලෙස ශ්‍රී  ලංකාවේ සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුමාර් සංගක්කාර නම් කර තිබෙනවා.

ඒ, වසරක කාලයක් සඳහායි.

ඔහුගේ ධුර කාලය ඔක්තෝබර් මස පළමු වැනිදායින් ආරම්භ වනවා.

කුමාර් සංගක්කාරගේ නම මෙල්බර්න් ක්‍රිකට් සමාජයේ සභාපති ධුරයට යෝජනා කර ඇත්තේ එහි වත්මන් සභාපතිවරයා විසින්.