සමාජ මාධ්‍ය සියල්ල නැවතත් තහනම් කරයි | Colombocall සමාජ මාධ්‍ය සියල්ල නැවතත් තහනම් කරයි - Colombocall

Hot News

සමාජ මාධ්‍ය සියල්ල නැවතත් තහනම් කරයි


ෆේස්බුක්, වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය ජාලා වෙත පිවිසීම යළිත් වරක් අවහිර කර තිබෙනවා.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ කෙටි කාලයක් සඳහා තාවකාලිකව මෙම අවහිර කිරීම සිදු කළ බවයි.