යුධ හමුදා ඇඳුම් රටින් පන්නන්න හදපු මුස්ලිම් ජාතිකයා අත් අඩංගුවට | Colombocall යුධ හමුදා ඇඳුම් රටින් පන්නන්න හදපු මුස්ලිම් ජාතිකයා අත් අඩංගුවට - Colombocall

Hot News

යුධ හමුදා ඇඳුම් රටින් පන්නන්න හදපු මුස්ලිම් ජාතිකයා අත් අඩංගුවට


ගුවන් හමුදා නිල ඇඳුමක් චෙන්නායි බලා රැගෙන යාමට තැත් කළ මුස්ලිම් ජාතික තරුණයෙක් කටුනායක ගුවන් තොටුපොලේ දී ආරක්ෂක අංශ විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා නිල ඇඳුම්වල කොටස් කිහිපයක් මාලදිවයින බලා රැගෙන යාමට තැත් කළ මාලදිවයින් ජාතිකයෙකු ද කටුනායක ගුවන් තොටුපලේ දී ආරක්ෂක අංශ මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

එම සැකකරු පවසා ඇත්තේ  මාලදිවයිනේ ශිෂ්‍යභට කණ්ඩායමකට පෙන්වීම සඳහා යුද හමුදා නිල ඇදුම්වල කොටස් කිහිපයක් රැගෙන යාමට උත්සාහ කළ බවයි.