කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය ලබන 28 සිට නැවත ආරම්භ කරයි | Colombocall කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය ලබන 28 සිට නැවත ආරම්භ කරයි - Colombocall

Hot News

කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය ලබන 28 සිට නැවත ආරම්භ කරයි


ආරක්ෂක හේතු මත වසා දමා තිබූ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලු පීඨ ලබන 28 වන දා යළි විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

එහි සන්නිවේදන ඒකකය සඳහන් කළේ, විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලු පීඨාධිපතිවරුන් හා උප කුලපතිවරයා සමග එක්ව කළ සාකච්ඡාවකදී මේ තීරණයට එළැඹුණු බව ය.

ඒ අනුව ලබන 25 හා 26 සති අන්තවල පැවැත්වීමට නියමිත සති අන්ත පාඨමාලා ද සාමාන්‍ය කාල සටහන් අනුව සිදු කරන බව විශ්වවිද්‍යාලය සඳහන් කළේ ය.