අත්තනගලු පාලම අසලින් "උණ්ඩ" තොගයක් සොයා ගනී (PHOTOS) | Colombocall අත්තනගලු පාලම අසලින් "උණ්ඩ" තොගයක් සොයා ගනී (PHOTOS) - Colombocall

Hot News

අත්තනගලු පාලම අසලින් "උණ්ඩ" තොගයක් සොයා ගනී (PHOTOS)
කලගෙඩිහේන සහ වාරණ දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ මංගලතිරිය ප්‍රදේශයේ අත්තනගලු ඔය පාලම අසල තිබී උණ්ඩ දෙකක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

ප්‍රදේශවාසීන් විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය දැනුවත් කර ඇති අතර ඒ අනුව මොහොතකින් පොලිසිය පැමිණි බවයි වාර්තා වුණේ.

මෙය කවුරුන් විසින් ගෙනවිත් දැම්මේද ? යන්න පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා.

තමා අවට පරිසරය පිළිබඳ වැඩි සැලකිල්ලකින් සිටින ලෙස පොලිසිය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.