මීගමුව - දිවුලපිටිය මාර්ගයේ පාසලක් අසල තවත් පිපුරුමක් ! (PHOTOS) | Colombocall මීගමුව - දිවුලපිටිය මාර්ගයේ පාසලක් අසල තවත් පිපුරුමක් ! (PHOTOS) - Colombocall

Hot News

මීගමුව - දිවුලපිටිය මාර්ගයේ පාසලක් අසල තවත් පිපුරුමක් ! (PHOTOS)

මීගමුව - දිවුලපිටිය මාර්ගයේ තිඹිරිගස්කඩුව පාසල අසල සැකකටයුතු පාර්සලයක් හමුවී තිබෙනවා.

පසුව ආරක්ෂක අංශ පැමිණ එය පුපුරවාහැර තිබෙනබවයි වාර්තා වෙන්නේ.

ජනතාවගේ නිරන්තර අවධානය නිසා මෙසේ සැකකටයුතු දෑ පිළිබඳ අනාවරණය යුහුසුලු වී තිබෙනවා.

මීට සුළු මොතොටකට පෙර වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ ද නාඳුනන පුද්ගලයකුගේ බයිසිකලයක් පුපුරවාහැර තිබෙනවා.ඒ එම බයිසිකලයේ ආසනය යට බෝම්බයක් ඇති බවට වූ සැකය නිසාවෙන්.