කැමරාකරුගේ ඉල්ලීමට "Bra" එක ගලවලා ෆොටෝ ගහපු දුප්පත් තරුණිය ! -PHOTOS- | Colombocall කැමරාකරුගේ ඉල්ලීමට "Bra" එක ගලවලා ෆොටෝ ගහපු දුප්පත් තරුණිය ! -PHOTOS- - Colombocall

Hot News

කැමරාකරුගේ ඉල්ලීමට "Bra" එක ගලවලා ෆොටෝ ගහපු දුප්පත් තරුණිය ! -PHOTOS-

සමාජ මාධ්‍ය හරහා අඩ නිරුවත ගෙනහැර දැක්වීම තුළින් ජනප්‍රියත්වය සෙවීමට මෑත කාලීනව බොහොමයක් තිරුණියන් පෙළබෙයි.

කාලයෙන් කාලයට නවක මුහුණු නිරුවත් වෙමින් ෆොටෝශූට් සිදු කරන්නේ එකී ජනප්‍රියත්වය තම නාමය ඇතුළත් කර ගැනීමටයි.

ලංකාවේ  නවතම ෆොටෝ ශූට් එකක් මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය තුළ කතාබහට ලක් වෙමින් පවතිනවා.

මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් එක් අයෙක් ප්‍රකාශ කර තිබුණේ මෙම තරුණිය මෙසේ තම තනපට පවා ඉවත් කරමින් ෆොටෝ සඳහා පෙනී සිට ඇත්තේ කැමරාකරුගේ දැඩි ඉල්ලීම මත බවයි.

ආර්ථික අපහසුතාවයෙන් ඉන්නා ඇය තම ජීවිකාව සඳහා මෙසේ අඩ නිරුවත් වි ඇති බව වැඩි දුරටත් සඳහන් වෙනවා.

එම ෆොටෝ පහළින් නරඹා ඔබගේ අදහස එක් කරන්න